Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0917058730
E-mail: info@mossdesign.sk

Fakturačná adresa:
Mossdesign, s. r. o.
Drotárska cesta 66
811 02 Bratislava

IČO: 52287572
Nie sme platcami DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: sro, vložka číslo: 136457/B.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Kontaktný formulár