PLATOBNÉ PODMIENKY A DOPRAVA

a)  Cena tovaru je platná v okamihu realizácie ponuky predávajúceho na internetovom obchode a je uvedená v mene EUR. Platby za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto VOP nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne a celková konečná cena, ktorú je Kupujúci povinný uhradiť v prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy, sa o ich výšku navyšuje.

b)   Ak sa strany nedohodnú inak a Internetový obchod umožňuje zvoliť niektorý z nižšie uvedených spôsobov platby, je Kupujúci oprávnený zvoliť si príslušný spôsob platby a uhradiť dohodnutú cenu v termíne určenom v Kúpnej zmluve, a to nasledujúcimi spôsobmi:

1. bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho vedený vo Fiobanka č.ú.: 2801615979/8330 (IBAN SK9783300000002801615979);

2. v hotovosti pri osobnom odbere.

3. platbou na dobierku, pre objednávky do výšky 500,-€ 

c)  V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do piatich (5) dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, ak nestanoví daňový doklad lehotu dlhšiu.

d)  V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný pri uhradení kúpnej ceny tovaru uviesť variabilný symbol platby oznámený mu Predávajúcim; variabilným symbolom bude číslo faktúry. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu alebo zálohu splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

e)  Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru špecifikovanému v Kúpnej zmluve zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

f)  Za poštovné a balné sú účtované poplatky podľa platného cenníka doručovateľov, ktoré sú uvedené vedľa ceny výrobku počas nákupu výrobku. Ak v Internetovom obchode nie je uvedené inak, platia nasledujúce poplatky:

1. Kuriérska služba

 

Hmotnosť balíka do 2kg: cena 5 €

Hmotnosť balíka od 2 do 5kg: cena – 6€

Hmotnosť balíka od 5 do 10kg: cena – 7€

Hmotnosť balíka od 10 do 20kg: cena – 10€

_

Uvedené ceny platia pre dodanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky.

g)  Predávajúci si vyhradzuje právo riešiť odjednávky väčších objemov podľa individuálnych podmienok.

Pri nadrozmerných produktoch ako sú kruhové obrazy nad 60cm, obrazy nad 80cm, ostrovy nad 40cm je kalkulovaná preprava individuálne.

h)  Mossdesign s.r.o. IČO: 52287572 nie je platca DPH.


Povedali o nás